Projekty Čisté Berounky - etapa II PDF Tisk Email

 

 

Projekt Čistá Berounka – etapa II byl rozdělen na čtyři stavby podle lokalizace a podle provozovatele vodovodů a kanalizací.


Čistá Berounka – etapa II - část A

Projekt realizovaný v letech 2010 – 2014 v Plzni byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Prostřednictvím intenzifikace mechanicko-biologické ČOV II v Plzni byla navýšena kapacita na 460 000 EO za současného zvýšení účinnosti čištění odpadních vod v ukazatelích BSK5, CHSKCr, Ncelk., Pcelk., a NL.

 

Celkové uznatelné náklady na akci činily 355 803 925 Kč,

z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 302 433 336 Kč (85%),

příspěvek SFŽP ČR 17 790 196 Kč (5%),

příspěvek svazku obcí Povodí Berounky 35 580 393 Kč (10%).

 

Čistá Berounka – etapa II - část B

Projekt realizovaný v letech 2011 – 2015 v Plzni a v Přešticích byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Pro města Plzeň a Přeštice byl dostavbou kanalizační sítě v délce 7,294 km vytvořen předpoklad pro napojení 2 230 EO. V rámci projektu byly v obou městech zrekonstruovány kanalizační sítě v délce 1,554 km, v Plzni vybudována retenční nádrž o objemu 10 000 m3 a v Přešticích zintenzifikována ČOV na kapacitu 8 200 EO.

 

Celkové uznatelné náklady na akci činily 364 525 004 Kč,

z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 309 846 253 Kč (85%),

příspěvek SFŽP ČR 18 226 250 Kč (5%),

příspěvek svazku obcí Povodí Berounky: 36 452 501 Kč (10%).


Čistá Berounka – etapa II - část C

Projekt realizovaný v letech 2010 – 2013 v Rokycanech a v Blovicích byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dostavba kanalizačních sítí v délce 14,814 km, rekonstrukce kanalizačních sítí v délce 0,137 km, výstavba vodovodních sítí v délce 1,454 km a intenzifikace ČOV na 3 300 EO umožnila připojení 1 068 EO na kanalizační sítě a 102 obyvatele na sítě vodovodní.


Celkové uznatelné náklady na akci činily 135 428 381 Kč,

z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie: 115 114 124 Kč (85%),

příspěvek SFŽP ČR 6 771 419 Kč (5%),

příspěvek svazku obcí Povodí Berounky: 13 542 838 Kč (10%).


Čistá Berounka – etapa II - část D

Projekt realizovaný v letech 2010 – 2013 v Domažlicích byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí v ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dostavba kanalizačních sítí v délce 7,698 km, rekonstrukce kanalizačních sítí v délce 4,025 km a intenzifikace ČOV na 20 000 EO umožnila připojení 708 EO na kanalizační sítě. Prostřednictvím projektu byla dále realizována výstavba vodovodních sítí v délce 0,815 km a rekonstrukce vodovodních sítí v délce 14,499 km.

 

Celkové uznatelné náklady na akci činily 480 144 973 Kč,

z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 408 123 227 Kč (85%),

příspěvek SFŽP ČR 24 007 248 Kč (5%),

příspěvek svazku obcí Povodí Berounky 48 014 498 Kč (10%).