Obce mimo 3. Výzvu Operačního programu Životní prostředí PDF Tisk Email

 

Projekt Čistá Berounka - etapa II byl od počátku připravován jako skupinový. V letech 2004 a 2005, kdy se tento projekt připravoval, platila podmínka pro podání žádosti o dotaci z Fondu soudržnosti, a to minimální investiční náklady na projekt ve výši 10 mil. Euro.

V průběhu let 2005 až 2007 byly Plzeňským krajem schváleny dotace pro svazek na dokumentaci pro stavební povolení v celkové výši 25  mil. Kč.

Dne 15. 2. 2006 byl Záměr skupinového projektu schválen Krajskou pracovní skupinou Plzeňského kraje. Dále tento Záměr byl schválen Pracovní skupinou Fondu soudržnosti při MŽP 25. 5. 2006 a bylo doporučeno zpracovat Žádost o podporu na základě připravovaného Operačního programu Životní prostředí. Bohužel nedostatek finančních prostředků ve Fondu soudržnosti v programovacím období 2004-2006 byl tento projekt přeřazen do Operačního programu Životní prostředí v rámci programovacího období 2007-2013.

Obce Břasy, Plánice, Šťáhlavy a Dýšina nemohly podat žádost o dotaci do Operačního programu Životní prostředí z důvodu omezující podmínky 3. Výzvy OPŽP o nezařazení na Seznam aglomerací ČR. Pro tyto obce byl zpracován dotační audit, na základě kterého jsou zpracovávány žádosti o dotaci do vhodných dotačních programů. Jedná se především o Program rozvoje venkova a programu Ministerstva zemědělství ČR „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“.