Projekt Čistá Berounka - etapa II Tisk Email

 

V rámci projektu Čistá Berounka - etapa II se sdružilo několik obcí Plzeňského kraje, aby posílilo možnost získání finanční dotace z ES. V březnu r. 2005 proběhla ustavující schůze tohoto dobrovolného svazku obcí, který přijal název Povodí Berounky. Tento svazek byl zaregistrován na Krajském úřadě Plzeňského kraje 1. dubna 2005.

Předmětem činnosti svazku je příprava a realizace skupinového projektu "Čistá Berounka - etapa II" s cílem zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod a zásobování pitnou vodou dle požadavků směrnic Evropské unie a české legislativy ve všech členských obcích svazku v rámci skupinového projektu. Svazek obcí bude žadatelem o finanční prostředky ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu, v případě poskytnutí finanční podpory příjemcem této podpory, investorem a zadavatelem veřejné zakázky na dodavatele a dalších souvisejících zakázek.

Dalším předmětem činnosti svazku je zastupování zájmů všech členských obcí ve věci přípravy a realizace projektu a spolupráce se všemi subjekty a institucemi, které se na přípravě a realizaci projektu budou podílet nebo budou projekt podporovat, včetně ostatních činností směřujících k realizaci projektu v souladu s právním řádem České republiky a Evropské unie a naplňující účelovost předmětu činnosti svazku.

 

01_-_OV_1709_web

 

02_-_DSCN1712_web

 

03_-_OV_616_web

 

04_-_OV_911_web